Radioactive

No hi ha res com una bona música per a estudiar.

Anuncios

Primer edifici d’Espanya amb estructura de fusta contralaminada

“Lleida tindrà el primer edifici plurifamiliar construït a Espanya amb l’estructura, els murs i els sostres a base de panells prefabricats de fusta contralaminada procedents d’Àustria. Les parets interiors seran de plaques de cartró guix i la façana de monocapa. Es preveu un edifici esvelt i de gran solidesa estructural.”

http://bic.caatlleida.cat/bic/161/